Nielsen Nørager
Ansættelses- og arbejdsret Kapitalmarkedsret, bank og finans Corporate Finance og virksomhedsoverdragelse Erhvervs- og selskabsret EU-, udbuds- og konkurrenceret Fast ejendom og entreprise Forsikrings- og erstatningsret Insolvensret og rekonstruktion IT- og bioteknologiret Markedsførings- og immaterialret Medie- og entertainmentret Offentlig ret Persondataret Private Equity og Venture Capital fonde Privatret Procedure Skatter og afgifter

Forretningsområder

Nielsen Nørager er et full service advokatkontor inden for de klassiske erhvervsretlige og offentligretlige discipliner, men målsætningen om at rådgive vores danske og internationale klienter på det højeste faglige niveau kombineret med vores begrænsede størrelse indebærer også, at vi har måttet fravælge forretningsområder.
 
Vi har i dag førende kompetence på vores fokusområder, som omfatter selskabs-, børs- og kapitalmarkedsret samt finansieringsret, corporate finance og virksomhedsoverdragelse, private equity og venture capital, dansk og international kontraktsret, EU- og konkurrenceret, medie og entertainment, it- og bioteknologiret, forsikrings- og erstatningsret, skatteret, procedure, offentlig ret, herunder forvaltnings- og kommunalret, persondataret og fast ejendom.
 
Vores filosofi om bredde i juristernes uddannelses- og erfaringsmæssige baggrund indebærer, at en række jurister har spidskompetence inden for flere forretningsområder. Det sætter os i stand til at sammensætte resultatorienterede teams, som effektivt og ubureaukratisk kan overskue og behandle komplekse og omfattende transaktioner og sager. Det giver en effektiv udnyttelse af vores ressourcer og tjener både vores klienters og firmaets interesser.
NIELSEN NØRAGER ADVOKATPARTNERSELSKAB | FREDERIKSBERGGADE 16 | 1459 KØBENHAVN K | TLF. 33 11 45 45 | CVR-NR. 32 30 33 74
   
NIELSEN NØRAGER ADVOKATPARTNERSELSKAB | FREDERIKSBERGGADE 16 | 1459 KØBENHAVN K | TLF. 33 11 45 45 | CVR-NR. 32 30 33 74