Forretningsområder

Nielsen Nørager er et full service advokatkontor med stærke kompetencer inden for især selskabs-, børs- og kapitalmarkedsret samt finansieringsret, corporate finance og virksomhedsoverdragelse, private equity og venture capital, start-ups, dansk og international kontraktsret, EU- og konkurrenceret, udbudsret, offentlig ret, herunder forvaltnings- og kommunalret, it-ret, forsikrings- og erstatningsret, skatteret, procedure, databeskyttelsesret, lejeret og fast ejendom samt ansættelses- og arbejdsret.

Vores filosofi om bredde i juristernes uddannelses- og erfaringsmæssige baggrund indebærer, at en række jurister har spidskompetence inden for flere forretningsområder. Det sætter os i stand til at sammensætte resultatorienterede teams, som effektivt og ubureaukratisk kan overskue og behandle komplekse og omfattende transaktioner og sager.