Ansættelses- og arbejdsret

Nielsen Nørager rådgiver om ansættelsesretlige og arbejdsretlige spørgsmål, udarbejder ansættelseskontrakter og bistår ved afskedigelser samt løsning af ansættelsesretlige tvister, herunder ved førelse af rets- og voldgiftssager.

Vi bistår også i forbindelse med det offentligretlige regelsæt, herunder regler om information og høring, ligebehandling, kollektive afskedigelser m.v.

Et væsentligt arbejdsfelt er de ansættelsesretlige spørgsmål, der knytter sig til incitamentsprogrammer, virksomhedsoverdragelse og medarbejderrepræsentation i bestyrelser.