Erhvervs- og selskabsret

Den generelle erhvervs- og selskabsret udgør et hovedområde for Nielsen Nørager, herunder ved den løbende rådgivning af vores faste klienter. Vi arbejder derfor bredt med erhvervs- og selskabsret, herunder forhandling og udformning af kommercielle kontrakter, selskabsetableringer, kapitalforhold, omstruktureringer (herunder spaltninger og fusion) og offentlig erhvervsregulering, herunder rådgivning og forhandling med myndigheder.

Desuden benyttes Nielsen Nørager i vidt omfang som rådgiver og sparringspartner for vores klienters juridiske afdelinger. Vores juristers faglitterære produktion omfatter flere centrale erhvervsretlige fremstillinger.