Insolvensret og rekonstruktion

Nielsen Nørager yder specialiseret rådgivning inden for insolvensret og rekonstruktion. Firmaet bistår herunder blandt andet ved akkordforhandlinger, rekonstruktion af kriseramte virksomheder samt ved betalingsstandsning og konkurs. Firmaet fører endvidere retssager relateret til disse forhold.