Kapitalmarkedsret, bank og finans

Nielsen Nørager har betydelig erfaring med rådgivning inden for alle aspekter af børsretlige forhold i relation til aktier, gælds- og investeringsforeningsbeviser. Vores bistand omfatter bl.a. børsnoteringer, diverse placeringer, offentlige overtagelsestilbud, aktionærrepræsentation, og rådgivning om oplysningsforpligtelser samt corporate governance.

Nielsen Nørager bistår i såvel finansielle transaktioner som inden for finansiel regulering. Vores bistand omfatter bl.a. rådgivning, koncipering og forhandling af låneaftaler, leasingaftaler, pantsætningsaftaler og kautions- og støtteerklæringer. Indenfor finansiel regulering rådgiver vi bl.a. om FAIF, AIF og MIFID og bistår herunder udarbejdelse af retningslinjer, procedurer, politikker, m.v.