Medie- og entertainmentret

Nielsen Nørager har i mange år haft danske og udenlandske aktører i filmbranchen som en væsentlig klientgruppe. Vi har bistået med forhandling og udarbejdelse af aftaler i tilknytning til produktion og finansiering af film samt tvister om filmrettigheder.

Endvidere har firmaet en betydelig praksis inden for radio, TV og telekommunikation.

Jurister