Offentlig ret

Offentlig ret, herunder forvaltnings- og kommunalret og en række særlige forvaltningsretlige discipliner er vigtige arbejdsområder for Nielsen Nørager.

Firmaets praksis omfatter både proaktiv rådgivning, hvor vi medvirker til at sikre, at offentlige klienter kommer sikkert igennem de retlige spørgsmål, som opstår, og bistand i sager, hvor der er en konflikt mv. Vi bistår også private erhvervsvirksomheder med offentligretlige spørgsmål som for eksempel aktindsigtssager og undersøgelser af lovligheden af afgørelser eller administrativ praksis.

Vi bistår både offentlige myndigheder og private erhvervsvirksomheder i rets- og taksationssager m.v.

Nielsen Nørager rådgiver herudover kommunale forsyningsselskaber og andre aktører i forsyningssektoren om bl.a. fusioner, samarbejder, selskabsstiftelser, køb og frasalg, prissætning af ydelser omfattet af vandforsyningsloven, varmeforsyningsloven og betalingsloven, myndighedsafgørelser i medfør af vandforsyningsloven og miljøbeskyttelsesloven m.v. samt om ejerskab til ledningsanlæg m.v.