Privatret

Nielsen Nørager yder specialiseret rådgivning inden for familie- og arveretlige spørgsmål og bistår herunder i forbindelse med udarbejdelse af ægtepagter og testamenter og ved dødsbobehandling. Firmaet bistår endvidere ved konfliktløsning på dette område ved bl.a. mægling, mediation og rets- og voldgiftssager.