Procedure

Førelse af retssager er et hovedområde for Nielsen Nørager.

Firmaets advokater møder ofte i byretterne, landsretter og Sø- og Handelsretten og møder jævnligt i Højesteret. Endvidere fører vi sager for EU-Domstolen og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Vi fører jævnligt voldgiftssager eller medvirker som dommere i voldgiftssager.

Vi er meget opmærksomme på mulighederne for at få en tvist løst ved forligsforhandlinger, mægling eller mediation.