Skatter og afgifter

Nielsen Nørager yder rådgivning inden for de fleste dele af skatteretten, herunder om den skattemæssige behandling af påtænkte dispositioner og forebyggelse af ugunstige skattemæssige konsekvenser fx i samspillet mellem aftaleret, selskabsret og skatteret.

Et hovedområde er bistand i løsningen af skatteretlige tvister for skatteforvaltningen, landsskatteretten og ved domstolene.

Endvidere yder Nielsen Nørager rådgivning og bistår i tvister om afgifter, herunder moms, lønsumsafgift, punktafgifter og grønne afgifter. På dette område har vi ført flere sager for EF-Domstolen.