Sundhedsvirksomheder

Nielsen Nørager rådgiver sundhedsvirksomheder, herunder tandlæger, alment praktiserende læger og praktiserende speciallæger, om generelle juridiske forhold, herunder leje-, ansættelses- og persondataretlige forhold, ydernummer og andre sundhedsretlige forhold.

Nielsen Nørager bistår endvidere løbende klinikejere i forbindelse med køb og salg af tandlægeklinikker og specialtandlægeselskaber.

Køb og salg af tandlægeklinikker

Som rådgiver for sælgere af tandlægeklinikker omfatter vores rådgivning og bistand bl.a.:

 • Forberedelse af salget, herunder ajourføring af ansættelseskontrakter, lejekontrakter, samarbejdsaftaler vedr. klinikken m.v. (salgsmodning)
 • Strukturering af transaktion (køb/salg af kapitalandele, aktivoverdragelse eller indtræden/udtræden af interessentskab eller klinikfællesskab)
 • Udarbejdelse og forhandling af hensigtserklæring og købsaftale
 • Håndtering af forhold med udlejer og tandlægeklinikkens øvrige leverandører med henblik på overdragelse af klinikkens aftaler til køber
 • Gennemførelse af salget

Som rådgiver for købere af tandlægeklinikker, herunder specialtandlægeselskaber, omfatter vores rådgivning og bistand bl.a.:

 • Udarbejdelse, gennemgang og forhandling af hensigtserklæring og købsaftale
 • Gennemgang af tandlægeklinikkens aftaler og dokumentation på vegne af køber, herunder ansættelseskontrakter, lejekontrakter, samarbejdsaftaler, persondataretlige forhold m.v. (due diligence)
 • Bistand i forbindelse med forhandling af låne- og kreditaftaler med bank
 • Udarbejdelse og forhandling af konkurrence- og patientklausuler
 • Gennemgang og forhandling af eventuelle tillæg til lejekontrakt med udlejer
 • Udarbejdelse af eventuel klinikfællesskabsaftale
 • Overdragelse af leverandøraftaler fra sælger til køber

Kontakt enten Brian Jørgensen eller Peter Lyck for en indledende og helt uforpligtende drøftelse af din sag.

Kontaktpersoner

Brian Jørgensen

Partner

Mobil: 31 62 61 68

Email: bj@nnlaw.dk

 

Peter Lyck

Partner

Mobil: 30 10 39 15

Email: pl@nnlaw.dk