Forsikringsselskaber vinder Siri-sagen

Østre Landsret har i det væsentlige frifundet et konsortium af 24 internationale forsikringsselskaber for det dansk/norske olieselskab Norecos erstatningskrav på ca. 383,5 mio. USD. Sø- og Handelsretten dømte den 15. december 2017 forsikringsselskaberne til at betale ca. 344 mio. USD. Østre Landsret har i dag givet forsikringsselskaberne medhold i alle væsentligste punkter og har fastsat erstatningen til 12,5 mio. DKK. Østre Landsret har endvidere tilkendt forsikringsselskaberne 26,1 mio. DKK i sagsomkostninger.

Nielsen Nørager og Kammeradvokaten/Poul Schmith samarbejdede med Clyde & Co LLP om at repræsentere forsikringsselskaberne for Østre Landsret.

Advokat Michael S. Wiisbye og advokat Michael Kjær Lauritsen varetog forsikringsselskabernes interesse på vegne af Nielsen Nørager.