Forsikringsselskaber vinder Siri-sagen

Østre Landsret har i det væsentlige frifundet et konsortium af 24 internationale forsikringsselskaber for det dansk/norske olieselskab Norecos erstatningskrav på ca. 383,5 mio. USD. Sø- og Handelsretten dømte den 15. december 2016 forsikringsselskaberne til at betale ca. 344 mio. USD. Østre Landsret har i dag givet forsikringsselskaberne medhold i alle væsentligste punkter og har fastsat erstatningen til 12,5 mio. USD. Østre Landsret har endvidere tilkendt forsikringsselskaberne 26,1 mio. DKK i sagsomkostninger.

Nielsen Nørager og Kammeradvokaten / Poul Schmith samarbejdede med Clyde & Co LLP om at repræsentere forsikringsselskaberne for Østre Landsret.

Advokat Michael S. Wiisbye og advokat Michael Kjær Lauritsen varetog forsikringsselskabernes interesse på vegne af Nielsen Nørager.

Nyhedsbrev

Læs vores nyhedsbrev om dommen her.

Pressemeddelelse og dommen

Læs Østre Landsrets pressemeddelelse her og læs dommen her.

Kontakt

Kontakt advokat Michael S. Wiisbye eller advokat Michael Kjær Lauritsen for yderligere oplysninger.