Lau Franzmann Berthelsen

Advokat (L)

Telefon:
33 11 45 45
Mobil:
25 10 05 51
E-mail:
lfb@nnlaw.dkProfil

Lau Franzmann Berthelsen er specialiseret bredt inden for offentlig ret og procesret og har betydelig erfaring fra både advokatbranchen, domstolene og centraladministrationen. Foruden at være uddannet advokat er han uddannet dommerfuldmægtig i Højesteret og har også erfaring fra Justitsministeriet, hvor han bl.a. har været specialkonsulent i departementets Stats- og Menneskeretskontor.

Lau Franzmann Berthelsen har et indgående kendskab til retssagsbehandling, herunder i førelse af civile sager om offentligretlige og erstatningsretlige problemstillinger.

Lau Franzmann Berthelsen er en erfaren underviser og har bl.a. undervist i forvaltningsret, juridisk metode og EU-ret.

Lau Franzmann Berthelsen er født i 1983 og blev jurist fra Københavns Universitet i 2009.

Advokatbestalling og uddannelse

  • 2019 Møderet for landsret
  • 2012 Advokat

Erhvervserfaring

  • 2016 - 2017 Justitsministeriet, Stats- og Menneskeretskontoret, fuldmægtig og specialkonsulent
  • 2015 - 2016 Ekstern underviser på Københavns Universitet i faget EU-ret
  • 2014 - 2016 Ekstern underviser på Københavns Universitet i faget Retssystemet og juridisk metode
  • 2013 - 2016 Højesteret, dommerfuldmægtig
  • 2009 - 2013 Kammeradvokaten, advokatfuldmægtig og advokat
  • 2008 - 2010 Underviser ved Aspiri A/S i faget Forvaltningsret

Sprog

  • Engelsk