Lotte Hummelshøj

Partner, advokat (L)

Telefon:
33 11 45 45
Direkte:
33 47 70 29
Mobil:
21 64 32 40
E-mail:
lh@nnlaw.dk


Download vCard


Profil

Lotte Hummelshøj er sammen med Henrik Peytz ansvarlig for Nielsen Nøragers gruppe for udbuds- og konkurrenceret. Lotte Hummelshøj arbejder med alle former for konkurrence- og udbudsretlige problemstillinger og har ført en lang række sager for Klagenævnet for Udbud og domstolene.

Lotte Hummelshøj rådgiver om alle led i en udbudsproces, herunder ved vurdering af, om der er udbudspligt, ved udarbejdelse af udbudsmateriale og ved vurdering af konditionsmæssighed samt evaluering af indkomne tilbud. Hun bistår med projektstyring, kontraktudarbejdelse, spørgsmål om aktindsigt, samt ved tilbudsafgivelse og kvalitetssikring af tilbud. Lotte Hummelshøj yder også udbudsretlig rådgivning i forbindelse med virksomhedsoverdragelser og privatiseringer.

Lotte Hummelshøj har herudover erfaring med rådgivning om dominerende virksomheders pris- og rabatpolitik, fusionskontrol, distributionsaftaler, kartel- og statsstøttesager.

Lotte Hummelshøj yder endvidere rådgivning om persondataret, markedsføringsret og offentlig ret.

Lotte Hummelshøj er anerkendt i publikationen Chambers Europe 2019, der skriver: “Lotte Hummelshøj is highly regarded in the public procurement arena, ably assisting with cases before the complaints board. Clients describe her as “extremely competent in all aspects within procurement and competition law and provides a clear view on difficult aspects of cases” samt i the Legal 500, hvor følgende bl.a. fremgår: “LH is praised by clients for her percipient approach, and they note that she is able to provide clear views in difficult circumstances” og “she is a persuasive performer in court”. Derudover er Lotte Hummelshøj også anerkendt i publikationen Who’s Who Legal: Government Contracts 2019.

Lotte Hummelshøj er en efterspurgt foredragsholder om udbuds- og konkurrenceretlige emner.

Lotte Hummelshøj er født i 1963 og blev jurist fra Københavns Universitet i 1989.

Advokatbestalling og uddannelse

 • 1992 Møderet for landsret
 • 1992 Advokat

Erhvervserfaring

 • 1999 - 2012 Lind Cadovius Advokataktieselskab, partner
 • 1992 - 1999 Lind Cadovius Advokataktieselskab, advokat
 • 1991 Manuduktør i EU- og Folkeret ved Københavns Universitet
 • 1989 - 1992 Lind Cadovius Advokataktieselskab, advokatfuldmægtig

Tillidshverv og anden virksomhed

 • Økonomi- og Erhvervsministeriets udvalg om ændring af de danske fusionsregler

Medlemskaber

 • Dansk Forening for Europaret
 • Dansk Forening for Konkurrenceret
 • Dansk Forening for Udbudsret
 • International Bar Association

Publikationer

 • Udbudsloven, kapitel 23: Ordregivers opsigelse af kontrakt, 1. udg., Ex Tuto, 2016, artikel
 • EU-udbud: Retsvirkningen af at undlade udbud (U.2006B.80)
 • Konkurrenceretlig regulering af agentaftaler (RR.5.2004.50)
 • Hvornår er offentligretlige organer omfattet af EU's udbudsdirektiver – analyse af den seneste praksis fra EF-Domstolen (U.2003B.416)

Sprog

 • Engelsk

Sekretær

Birgitte Fønss Krolmark

Direkte:
33 47 70 30
E-mail:
bfk@nnlaw.dk