Ole Hasselgaard

Advokat

Telefon:
33 11 45 45
Mobil:
41 27 12 48
E-mail:
oha@nnlaw.dkProfil

Ole Hasselgaard yder rådgivning navnlig inden for offentlig ret og har et indgående kendskab til både offentligretlige emner og til arbejdet i den offentlig forvaltning. Hans erfaring er opnået blandt andet gennem mange års ansættelse i Justitsministeriet, hvor han har varetaget flere centrale stillinger, herunder stillingen som chef for Justitsministeriets Lovafdeling.

Desuden har Ole Hasselgaard fra 2012-2018 været rigsadvokat og dermed leder af anklagemyndigheden. Ole Hasselgaard har endvidere i en årrække været forligsmand i Forligsinstitutionen.

Han har herudover haft hverv blandt andet som censor på universiteterne og er medlem af bestyrelsen i Juridisk Forening.

Ole Hasselgaard er født i 1967 og blev jurist fra Aarhus Universitet i 1993.

Advokatbestalling og uddannelse

 • 1998 Advokat

Erhvervserfaring

 • 2013 - 2018 Forligsmand
 • 2012 - 2018 Rigsadvokat
 • 2010 - 2012 Afdelingschef i Justitsministeriet, Lovafdelingen
 • 2008 - 2010 Afdelingschef i Justitsministeriet, Civil- og Politiafdelingen
 • 2007 - 2008 Lovråd i Justitsministeriet
 • 2006 - 2007 Kontorchef i Justitsministeriet
 • 2005 - 2006 Konstitueret landsdommer ved Østre Landsret
 • 2001 - 2005 Kontorchef i Justitsministeriet
 • 1998 - 2001 Fuldmægtig i Justitsministeriet
 • 1997 - 1998 Dommerfuldmægtig ved Retten i Roskilde
 • 1994 - 1996 Fuldmægtig i Justitsministeriet
 • 1993 - 1994 Fuldmægtig i Flygtningenævnets sekretariat

Sprog

 • Engelsk