Ny dom fra EU-Retten

Retten annullerer EU-Kommissionens afgørelse om, at manglende pantopkrævning på dåser solgt i tyske grænsehandelsbutikker til danske kunder ikke udgør statsstøtte.

Siden 2003 har de nordtyske grænsehandelsbutikker (border shops) hvert år solgt meget betydelige mængder øl- og sodavandsdåser til kunder med bopæl i Skandinavien mod disse kunders udfyldning af såkaldte ”eksporterklæringer”, hvorefter butikkerne undlader at opkræve den tyske pant på EURO 0,25 (inkl. moms) pr. solgt dåse.

I 2016 indgav Dansk Erhverv med bistand fra advokat Thomas Mygind en klage til Europa-Kommissionen om, at denne faste administrative ”eksporterklæringspraksis” udgjorde ulovlig og uforenelig statsstøtte til fordel for de nordtyske grænsehandelsbutikker.

Ved sin afgørelse af 4. oktober 2018 fandt Europa-Kommission, at den manglende pantopkrævning, den manglende momsopkrævning af pant og den manglende bødepålæggelse i forhold til de nordtyske grænsehandelsbutikker, ikke udgjorde statsstøtte i henhold til artikel 107, stk. 1 TEUF. Derfor besluttede Europa-Kommissionen samtidig ikke at indlede den formelle undersøgelsesprocedure.

Dansk Erhverv anlagde herefter et annullationssøgsmål mod Kommissionen ved Retten. Danmarks Naturfredningsforening intervenerede til støtte for Dansk Erhverv under sagen, mens Forbundsrepublikken Tyskland og IGG (de nordtyske grænsehandelsbutikkers interesseorganisation) intervenerede til støtte for Europa-Kommissionen.

Retten (Udvidet Afdeling) gav ved sin dom af 9. juni 2021 Dansk Erhverv og Danmarks Naturfredningsforening medhold i søgsmålet, idet Retten besluttede at annullere Europa-Kommissionens afgørelse i sin helhed.

Dansk Erhverv og Danmarks Naturfredningsforeningen var under retssagen repræsenteret ved advokat Thomas Mygind og advokat Henrik Peytz, Nielsen Nørager.