Publikationer

Ligningsloven med kommentarer

Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2021, 3. udg., bind 1-3

Af: Henrik Peytz

Selskabsskatteloven med kommentarer

Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2019, bind 1-2

Af: Henrik Peytz

The International Capital Markets Review: Chapter 6 Denmark

The International Markets Review 2018, 8. udg., Law Business Research

Af: Peter Lyck og Brian Jørgensen

Ligningsloven med kommentarer

Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2018, 2. udg., bind 1-3

Af: Henrik Peytz

The International Capital Markets Review: Chapter 5 Denmark

The International Markets Review 2017, 7. udg., Law Business Research

Af: Peter Lyck og Brian Jørgensen

The International Capital Markets Review: Chapter 6 Denmark

The International Markets Review 2016, 6. udg., Law Business Research

Af: Peter Lyck og Thomas Weisbjerg

Private Antitrust Litigation Denmark

Private Antitrust Litigation, Getting the Deal Through 2017

Af: Henrik Peytz, og Mia A. Gantzhorn

Mergers & Acquisitions Denmark

Mergers & Acquisitions, Getting the Deal Through 2016

Af: Brian Jørgensen og Thomas Weisbjerg

Aktieavancebeskatningsloven med kommentarer

Jurist- og Økonomforbundet 2015, 3. udg.

Af: Henrik Peytz

Ejendomsavancebeskatningsloven med kommentarer

Jurist- og Økonomforbundet 2015, 2. udg.

Af: Henrik Peytz

Kursgevinstloven med kommentarer

Jurist- og Økonomforbundet 2014, 3. udg.

Af: Henrik Peytz, Jan Børjesson og Anders Oreby Hansen

Dirigent og generalforsamling

Thomson Reuters 2010

Af: Eigil Lego Andersen

Købeloven med kommentarer

Forlaget Thomson 2008, 3. udg.

Af: Jacob Nørager-Nielsen, Søren Theilgaard, Michael Bjerg Hansen og Martin Hørmann Pallesen

Gruppesøgsmål

Thomsons forlag 2007

Af: Eigil Lego Andersen

Aktivhandelsaftaler

Thomsons forlag 2004

Af: Eigil Lego Andersen

Aktiehandelsaftaler

Thomsons forlag 2002

Af: Eigil Lego Andersen

Erstatningsansvarsloven med kommentar

Djøfs forlag 2002, 6. udg.

Af: Michael S. Wiisbye

Aktionæroverenskomster

Thomsons forlag 2000

Af: Eigil Lego Andersen

Ligningsloven med kommentar

Djøfs forlag 2000, 1. udg.

Af: Henrik Peytz og Mette Klingsten

International Personal Injury Compensation

1996

Af: Michael S. Wiisbye

Retshjælpforsikringen

1994

Af: Michael S. Wiisbye

Kontrakter om virksomhedskøb

Gad 1991

Af: Eigil Lego Andersen

Ansvarsspørgsmål ved aftaler om edb-programmer

1990

Af: Jacob Nørager-Nielsen

Insurance Complaints Tribunals in Europe

1988

Af: Michael S. Wiisbye

Gavebegrebet (disputats)

Gad 1988

Af: Eigil Lego Andersen

Edb kontrakter

Gad 1987

Af: Jacob Nørager-Nielsen

Kreditkøb

Gad 1983

Af: Jacob Nørager-Nielsen