Om Nielsen Nørager

Nielsen Nørager har altid været kendetegnet ved evnen og viljen til at yde en førsteklasses indsats til varetagelsen af vores klienters interesser i Danmark og udlandet.

Vi er anerkendt for vores ekspertise inden for vores forretningsområder, og vores jurister udmærker sig ved deres enestående dedikation til at sikre det optimale resultat i de sager og transaktioner, vi påtager os.

Nielsen Nøragers jurister har forskellig baggrund og vidt forskellige personligheder. Men vores jurister er fælles om at sætte deres intellekt, faglige kunnen, kreativitet og energi ind på at realisere ambitiøse fælles og individuelle mål.

Det er vores erfaring, at faglig og menneskelig bredde går hånd i hånd. Vi tiltrækker derfor jurister, der kombinerer udøvelsen af advokatvirksomhed på det højeste faglige og etiske niveau med alsidige interesser og engagement i sammenhænge uden for det juridiske område.

Vi vil aldrig kompromittere vores egne krav til etik, faglig kompetence eller kvalitet. Det er grundlaget for vores renommé.

Vi er klar over, vores filosofi udelukker, at vi kan være blandt de største firmaer målt på antallet af advokater eller samlet omsætning, men vi tilstræber at være et foretrukket advokatfirma for klienter, der forventer en ekstraordinær ydelse af deres advokatfirma.