Særligt medlemsmøde til festligholdelse af den nye forvaltningsretsbog