Siri-sagen bliver ikke prøvet af Højesteret

De 24 forsikringsgivere blev af Østre Landsret den 4. maj 2018 frifundet på alle væsentlige punkt for det dansk/norske energiselskab Norecos erstatningskrav på USD 383,5 mio. for skader på Siri-platformen i Nordsøen observeret i august 2009. Noreco ansøgte om tilladelse til at anke denne dom til Højesteret, men fik afslag. Procesbevillingsnævnet begrundede afslaget med, at sagen ikke var af principiel karakter.

Forsikringsgiverne var repræsenteret ved Nielsen Nørager og advokatfirmaet Poul Schmith under ledelse af advokat Michael S. Wiisbye og advokat Henrik Nedergaard Thomsen.

Se yderligere om landsrettens dom her.

 

Kontakt

Kontakt advokat Michael S. Wiisbye eller advokat Michael Kjær Lauritsen for yderligere oplysninger.