Hensigtserklæring

Køber og sælger af tandlægeklinikken kan som led i de indledende forhandlinger med fordel indgå en hensigtserklæring. Formålet med hensigtserklæringen er at fastsætte hovedvilkårene for den påtænkte overdragelse af klinikken med henblik på at sikre, at der ikke opstår uenighed om de grundlæggende vilkår for overdragelsen i forbindelse med de efterfølgende forhandlinger af det detaljerede aftalegrundlag. Hensigtserklæringen kan med fordel fastsætte parternes aftale om følgende væsentlige forhold:

 1. Transaktionsmodel
   a. Overdragelse af aktiver
   b. Overdragelse af anparter/aktier
   c. Overdragelse af andel i interessentskab
 2. Købesum og betaling af købesum
 3. Overtagelsesdato
 4. Medarbejderforpligtelser
 5. Lokaler og andre aftaler med tredjeparter
 6. Igangværende arbejder og debitorer
 7. Reklamationer vedr. sælgers arbejde / omlavninger
 8. Eventuelle betingelser for købsaftalens gennemførelse
 9. Konkurrence- og kundeklausul
 10. Eventuel eksklusivitet
 11. Tidsplan for transaktionsprocessen, herunder købers og købes rådgiveres gennemgang af tandlægeklinikkens forhold

Det anføres normalt i hensigtserklæringen, at den ikke er juridisk bindende.

Det er vigtigt, at både den eksisterende klinikejer og køberen af klinikken forholder sig nøje til de fordele og ulemper, der er forbundet med de forskellige transaktionsmodeller. Vi anbefaler, at man altid tager både revisor og advokat med på råd inden, at man lægger sig fast på den foretrukne transaktionsmodel.

Kontaktpersoner

Brian Jørgensen

Partner

Mobil: 31 62 61 68

Email: bj@nnlaw.dk

 

Peter Lyck

Partner

Mobil: 30 10 39 15

Email: pl@nnlaw.dk