Interessentskabskontrakt for tandlægeklinikker

Såfremt to eller flere tandlæger ønsker at etablere et tandlægeinteressentskab, eller en tandlæge ønsker at indtræde i et eksisterende tandlægeinteressentskab, skal der indgås en interessentskabskontrakt, der regulerer ejerskabet til og driften af tandlægeklinikken og parternes rettigheder og forpligtelser.

Interessentskabskontrakten skal tilpasses de konkrete forhold og bør som minimum regulere følgende forhold:

 1. Interessentskabets formål
 2. Ejerfordeling
 3. Startdato
 4. Kapitalindskud
 5. Arbejdsforpligtelser
 6. Fordeling af overskud/underskud, a conto hævninger m.v.
 7. Sygdom, barsel og anden uarbejdsdygtighed
 8. Ledelse og tegningsret
 9. Indbyrdes hæftelse
 10. Ophør, opsigelse, død, konkurs
 11. Regnskabsmæssige forhold
 12. Misligholdelse
 13. Konkurrenceklausul
 14. Fortrolighed
 15. Tvister

Kontaktpersoner

Brian Jørgensen

Partner

Mobil: 31 62 61 68

Email: bj@nnlaw.dk

 

Peter Lyck

Partner

Mobil: 30 10 39 15

Email: pl@nnlaw.dk