Købsaftale/overdragelsesaftale

Vilkårene for selve overdragelsen af en tandlægeklinik reguleres af en juridisk bindende købsaftale/overdragelsesaftale, hvis indhold bl.a. afhænger af den af køber og sælger valgte transaktionsmodel, dvs. om der overdrages aktiver (substansoverdragelse), eller om der overdrages aktier/anparter i et selskab.

Købsaftalen skal tilpasses den konkrete overdragelse og bør som minimum regulere følgende forhold:

 1. Overdragelsens genstand
 2. Overtagelsesdag
 3. Købesum og betalingen af købesummen
 4. Refusionsopgørelse
 5. Medarbejderforpligtelser
 6. Aftaler med tredjeparter
 7. Lokaler (lejekontrakt m.v.)
 8. Igangværende arbejder og debitorer
 9. Reklamationer vedr. sælgers arbejde / omlavninger
 10. Garantier
 11. Eventuelle betingelser for købsaftalens gennemførelse
 12. Konkurrence- og patientklausuler
 13. Misligholdelse
 14. Offentliggørelse
 15. Tvister

Kontaktpersoner

Brian Jørgensen

Partner

Mobil: 31 62 61 68

Email: bj@nnlaw.dk

 

Peter Lyck

Partner

Mobil: 30 10 39 15

Email: pl@nnlaw.dk