Vedtægter for tandlægeselskab og tandlægeholdingselskab

For at opnå og opretholde et ydernummer skal du sikre, at vedtægterne for dit tandlægeselskab og eventuelle tandlægeholdingselskab opfylder de til enhver tid gældende krav til tandlægeklinikker, herunder de krav til indholdet af tandlægeselskabets og et eventuelt tandlægeholdingselskabs vedtægter, som pt. fremgår af den i medfør af sundhedsloven udstedte bekendtgørelse om tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge.

Vi bistår med udarbejdelse af vedtægter og ansøgning om ydernummer.

Kontaktpersoner

Brian Jørgensen

Partner

Mobil: 31 62 61 68

Email: bj@nnlaw.dk

 

Peter Lyck

Partner

Mobil: 30 10 39 15

Email: pl@nnlaw.dk