Velkommen til Ole Hasselgaard som ny advokat hos Nielsen Nørager

Nielsen Nørager er glade for og stolte over at kunne byde velkommen til fhv. rigsadvokat Ole Hasselgaard, der starter som advokat hos Nielsen Nørager den 1. oktober 2018.

Ole Hasselgaard er født i 1967, og han blev juridisk kandidat fra Aarhus Universitet i 1993. Han har foruden stillingerne som rigsadvokat, som han bestred fra 2012-2018, og forligsmand tidligere beklædt en række centrale stillinger i Justitsministeriets departement, herunder bl.a. som afdelingschef, lovråd og kontorchef. Han har endvidere været konstitueret landsdommer i Østre Landsret. Ole Hasselgaard har således et særdeles stort og bredt juridisk kendskab og en dyb indsigt i og erfaring med offentlig forvaltning, og han er bl.a. af Justitsministeriet blevet beskrevet som værende “bredt anerkendt som et juridisk fyrtårn”.

Ansættelsen af Ole Hasselgaard indebærer en yderligere styrkelse og udbygning af Nielsen Nørager, herunder det offentligretlige team, og medvirker til at sikre, at vi fortsat er i stand til at yde såvel offentlige myndigheder som private organisationer og virksomheder rådgivning og advokatbistand på allerhøjeste faglige niveau.

Vi glæder os meget til samarbejdet!

Anders Valentiner-Branth, Rasmus Blaabjerg, Ole Hasselgaard, Lau Franzmann Berthelsen og Henrik Sauer.

 

Det offentligretlige team

Læs mere om det offentligretlige team hos Nielsen Nørager.