Nielsen Nørager
Jurister Øvrige medarbejdere

Medarbejdere

Nielsen Nøragers filosofi og menneskesyn indebærer, at vi har tiltrukket jurister såvel direkte fra universiteterne som senere i karrieren, som ikke alene er blandt de teoretiske mest velfunderede i branchen, men tillige er ressourcefulde på en række andre områder.
 
Mange af vores jurister er dobbeltuddannede og har eksempelvis erhvervet en MBA-grad eller har skrevet en juridisk doktordisputats.
 
Adskillige af kontorets jurister har et sideløbende juridisk forfatterskab (publikationer), ligesom en række af kontorets jurister har været beskæftiget som professor, lektor eller manuduktør på universiteterne i København og Aarhus samt på Copenhagen Business School.
 
Flere af kontorets advokater har endvidere bestyrelses- eller andre tillidshverv i danske og udenlandske erhvervsvirksomheder, fonde mv. eller er aktivt engageret i frivilligt arbejde.
 
Vi glæder os over og tilskynder til, at vores medarbejdere har alsidige interesser udenfor den juridiske verden. Nielsen Nørager tæller således en række gode musikere i forskellige genrer, tidligere elitesportsudøvere mv. Vi glæder os også over at bevare stærke bånd til kolleger, som har forladt firmaet for at søge andre udfordringer.
 
Der er gode grunde for de stærkeste juridiske talenter til at søge en karriere i Nielsen Nørager, men vi kompromitterer ikke de supplerende krav, vi stiller til vores medarbejderes personlige integritet og menneskelige egenskaber.
NIELSEN NØRAGER ADVOKATPARTNERSELSKAB | FREDERIKSBERGGADE 16 | 1459 KØBENHAVN K | TLF. 33 11 45 45 | CVR-NR. 32 30 33 74
   
NIELSEN NØRAGER ADVOKATPARTNERSELSKAB | FREDERIKSBERGGADE 16 | 1459 KØBENHAVN K | TLF. 33 11 45 45 | CVR-NR. 32 30 33 74