Jan Presfeldt

Partner, advokat (H), MCL

Telefon:
33 11 45 45
Direkte:
33 47 70 43
Mobil:
28 96 73 65
E-mail:
jp@nnlaw.dk


Download vCard


Profil

Jan Presfeldt yder rådgivning til danske og udenlandske virksomheder inden for erhvervs- og selskabsret samt kontraktforhold og arbejder endvidere med kompleks erstatningsret og forsikringsret, herunder særligt erhvervs- og produktansvar, rådgiveransvar, entreprenøransvar, leverandøransvar, professionsansvar samt ledelses- og bestyrelsesansvar.

Jan Presfeldt er en erfaren procedør og har ført et betydeligt antal sager for Højesteret og landsretterne samt i forbindelse med voldgift.

Herudover er Jan Presfeldt bestyrelsesformand i Wewers A/S samt bestyrelsesmedlem i Wewers Betonproduktion Mårum A/S, Sven Wewers Fond, Dagasco ApS og Ejendomsselskabet af 20. december 1965 ApS.

Jan Presfeldt er født i 1966 og blev jurist fra Københavns Universitet i 1994. Jan Presfeldt har en Master of International Commercial Law (MCL) fra University of California i USA.

Advokatbestalling og uddannelse

 • 2003 Møderet for Højesteret
 • 1998 Møderet for landsret
 • 1997 Advokat

Erhvervserfaring

 • 2006 - 2009 Beskikket som ekstern medhjælper for Statsadvokaten i København i sager om økonomisk kriminalitet
 • 2000 - 2009 Ekstern lektor i selskabsret ved Københavns Universitet
 • 1998 - 2000 Manuduktør i obligationsret ved Københavns Universitet
 • 1996 - 1998 Manuduktør i ejendomsret ved Københavns Universitet

Medlemskaber

 • Foreningen Højesteretsskranken
 • Dansk Forening for Selskabsret
 • Foreningen for Erstatnings- og Forsikringsret

Publikationer

 • Bidragsyder til den danske del af Sweet & Maxwells Guide to European Company Laws (2008)
 • Leasingaftaler er normalt omfattet af erhvervslejeloven, Erhvervs Ejendom (2004)
 • Vedtægtsbestemt tvangsindløsning af aktionærer, Ugeskrift for Retsvæsen (2003 B.239)
 • Bindende forhåndsbesked, skatteforbehold og omgørelse, Skatteborgeren (2002)
 • Avancebeskatning af private virksomheder, Aktionæren (2000)
 • Prisskiltning, Center Fokus (2000)
 • Skadevolder skal dække sygedagpenge, Danske Kommuner (1999)

Sprog

 • Engelsk