Jan Presfeldt

Partner, advokat (H), MCL

Telefon:
33 11 45 45
Direkte:
33 47 70 43
Mobil:
28 96 73 65
E-mail:
jp@nnlaw.dk


Download vCard


Profil

Ud over generel erhvervsretlig rådgivning og kommercielle kontrakter arbejder Jan Presfeldt især med virksomhedsoverdragelser, selskabsret, erstatningsret og forsikringsret (erhvervs- og produktansvar samt rådgiveransvar) for danske og udenlandske virksomheder.

Jan Presfeldt er en erfaren procedør og har ført et betydeligt antal sager for Højesteret og landsretterne samt i forbindelse med voldgift.

Jan Presfeldt har en Master of International Commercial Law (MCL) fra University of California i USA.

Jan Presfeldt er født i 1966 og blev jurist fra Københavns Universitet i 1994.

Advokatbestalling og uddannelse

 • 2003 Møderet for Højesteret
 • 1998 Møderet for landsret
 • 1997 Advokat

Erhvervserfaring

 • 2006 - 2009 Beskikket som ekstern medhjælper for Statsadvokaten i København
 • 2000 - 2009 Ekstern lektor i faget selskabsret ved Københavns Universitet
 • 1998 - 2000 Manuduktør i faget obligationsret ved Københavns Universitet
 • 1996 - 1998 Manuduktør i faget ejendomsret ved Københavns Universitet

Medlemskaber

 • Foreningen Højesteretsskranken
 • Dansk Forening for Selskabsret
 • Foreningen for Erstatnings- og Forsikringsret

Publikationer

 • Bidragsyder til den danske del af Sweet & Maxwells Guide to European Company Laws (2008)
 • Leasingaftaler er normalt omfattet af erhvervslejeloven, Erhvervs Ejendom (2004)
 • Vedtægtsbestemt tvangsindløsning af aktionærer, Ugeskrift for Retsvæsen (2003 B.239)
 • Bindende forhåndsbesked, skatteforbehold og omgørelse, Skatteborgeren (2002)
 • Avancebeskatning af private virksomheder, Aktionæren (2000)
 • Prisskiltning, Center Fokus (2000)
 • Skadevolder skal dække sygedagpenge, Danske Kommuner (1999)

Sprog

 • Engelsk