• Velkommen til Ole Hasselgaard som ny advokat hos Nielsen Nørager

  Nielsen Nørager er glade for og stolte over at kunne byde velkommen til fhv. rigsadvokat Ole Hasselgaard, der starter som advokat hos Nielsen Nørager den 1. oktober 2018.

  Vi glæder os meget til samarbejdet!

  Læs mere her.

 • Ny vigtig skatteretlig dom

  EU-Domstolen har 12. juni 2018 afsagt dom i en dansk præjudiciel sag, Bevola & Jens W. Trock, om adgang til fradrag for endelige tab i udenlandske filialer også hvor der ikke er valgt international sambeskatning.

  Dommen kan være af interesse for alle danske koncerner med filialer eller datterselskaber i udlandet. Sagsøgerne i hovedsagen repræsenteres af advokat Henrik Peytz.

  Læs dommen her.

 • Forsikringsselskaber vinder Siri-sagen

  Østre Landsret har i det væsentlige frifundet et konsortium af 24 internationale forsikringsselskaber for det dansk/norske olieselskab Norecos erstatningskrav på ca. 383,5 mio. USD.

  Nielsen Nørager og Kammeradvokaten / Poul Schmith samarbejdede med Clyde & Co LLP om at repræsentere forsikringsselskaberne for Østre Landsret.

  Læs mere her.