• Ny vigtig skatteretlig dom

  EU-Domstolen har 12. juni 2018 afsagt dom i en dansk præjudiciel sag, Bevola & Jens W. Trock, om adgang til fradrag for endelige tab i udenlandske filialer også hvor der ikke er valgt international sambeskatning.

  Dommen kan være af interesse for alle danske koncerner med filialer eller datterselskaber i udlandet. Sagsøgerne i hovedsagen repræsenteres af advokat Henrik Peytz.

  Læs dommen her.

 • Forsikringsselskaber vinder Siri-sagen

  Østre Landsret har i det væsentlige frifundet et konsortium af 24 internationale forsikringsselskaber for det dansk/norske olieselskab Norecos erstatningskrav på ca. 383,5 mio. USD.

  Nielsen Nørager og Kammeradvokaten / Poul Schmith samarbejdede med Clyde & Co LLP om at repræsentere forsikringsselskaberne for Østre Landsret.

  Læs mere her.