Nielsen Nøragers persondatapolitik for abonnenter på nyhedsbreve

Nielsen Nørager behandler dine personoplysninger med formålet at udsende nyhedsbreve. Ved at tilmelde dig med din e-mailadresse giver du samtykke til, at Nielsen Nørager indsamler og behandler oplysninger om dig med henblik på at kunne udsende nyhedsbreve til dig som abonnent. Nielsen Nørager indsamler og behandler følgende oplysninger:

  1. den e-mailadresse, som du har indtastet
  2. oplysninger om, hvilke nyhedsbreve du modtager

Dine oplysninger anvendes udelukkende til ekspedition af tilmeldingen samt til udsendelse af nyhedsbreve pr. mail og de bliver ikke videregivet til andre.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af dit samtykke, databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at afmelde dig nyhedsbrevet på vores hjemmeside (nnlaw.dk/nyheder-publikationer/) eller ved at skrive en mail til bibliotek@nnlaw.dk med besked om afmelding. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Vi opbevarer din e-mailadresse, så længe du er tilmeldt nyhedsbreve fra os og vi sletter den fra vores lister igen, når:

  • Du tækker dit samtykke tilbage, eller
  • Du afmelder dig nyhedsbrevet, eller
  • Vi stopper med at udsende nyhedsbreve om dine tilmeldte interesseområder, eller
  • Vi modtager besked via autosvar om at din tilmeldte e-mailadresse ikke længere er i brug

Vi skal også informere dig om, at du har nogle rettigheder, fordi vi har registreret oplysninger om dig. Det følger af EU’s databeskyttelsesforordning og databeskyttelsesloven.

Dine rettigheder

  • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  • Ret til berigtigelse (rettelse)
  • Ret til indsigelse mod behandling af dine personoplysninger
  • Ret til sletning

Dataansvarlig

Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab er dataansvarlig for behandlinger omfattet af denne samtykkeerklæring. Kontaktoplysninger:

Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab
Frederiksberggade 16
1459 København K
Tlf.: 33 11 45 45
nn@nnlaw.dk

Klageadgang

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over indsamling og registrering mv. af oplysninger om dig:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
dt@datatilsynet.dk
Tlf.: 33 19 32 00